בדיקת פוליגרף מסייעת בשיפור התנהלות עסקית/אישית לטווח הארוך

``השקרים האכזריים ביותר נאמרים בשתיקה.`` - מאיר שלו
``הדבר הראשון שמישהו יעשה למען העקרונות שלו זה לשקר.`` - יוזף שומפטר
``טעות מרה היא להגיד כי לשקר אין רגליים. אם באמת כך, איך הוא מצליח להגיע לכל כך הרבה אנשים?`` - שי סעדון
 

לפני כל בדיקה כל נבדק זכאי למגוון זכויות לשמירת פרטיותו

מגילת זכויות הנבדק

 • הבדיקה מותנת בהסכמת הנבדק בלבד , ואסור לכפות ואו לאיים על הנבדק לבצעה בכל דרך .
 • חובה להודיע לנבדק על הבדיקה לפחות -6 שעות לפני ביצועה ,ועדיף יום קודם.
 • יש לחייב את מזמין הבדיקה ,לתת לנבדק מידע על מטרת הבדיקה .
 • יש לתת ( עדיף) לנבדק את השאלות הרלוונטיות במידה ויבקש .
 • חובה למסור את שמו של הבודק ,פרטי כישוריו ,ניסיונו המקצועי וכל פרט במידה ויידרש ע"י הבודק.
 • אסורה אפליית נבדק על רקע מוצאו ,מגדרי, דתי ,גילו ,לאום ,מצב סוציואקונומי ,שיוך ארגוני ואחר.
 • הנבדק זכאי ליחס מבין ,מכובד ומתחשב במצבו.
 • הנבדק חייב לדעת כי תוצאות הבדיקה מועברות למזמין הבדיקה בלבד.ואו במידה והוחלט אחרת .
 • על מזמין הבדיקה לדעת כי הוא מקבל את תוצאות הבדיקה בלבד .( לא כולל צ'ארטים ) .
 • חובה על הבודק למלא גיליון התאמה לנבדק , ולאחריו להחליט האם הנבדק מתאים לבדיקה .
 • חובה על הבודק לבצע שיחת פרי טאסט,, מבלי להביע עמדה בנושא החשדות / הבדיקה .
 • חובה על הבודק להקריא לנבדק את השאלות הרלוונטיות שעליהם הוא אמור להיבדק .
 • חובה על הבודק להחתים הנבדק על הצהרה ,המביע הנבדק הסכמתו להיבדק ,מבין השאלות, ומודע כי תוצאות הבדיקה עלולות לפגוע בו .
 • חל איסור מוחלט לבצע בדיקת פוליגרף ללא חתימת הנבדק על ההצהרה .
 • חובה לבצע בדיקת פוליגרף בשפתו של הנבדק ,ובמידת הצורך להסתייע במתורגמן.
 • יש למלא פרטיו של המתורגמן במידה ותרגם הבדיקה .
 • הנבדק זכאי להפסיק הבדיקה בכל שלב , ובתנאי שהבודק יסביר לנבדק את משמעות ההפסקה .
 • הנבדק זכאי לסודיות מלאה על בדיקתו , והמידע על תוצאות הבדיקה מועבר למזמין הבדיקה בלבד .
 • יש לבצע לפחות -3 סבבים של בדיקת הפוליגרף .