images (9)                      בדיקת פוליגרף ממוחשבת בסטנדט אירופאי

מידע על איגוד בודקי הפוליגרףlogo

האיגוד הישראלי לבודקי פוליגרף ממוחשב I.C.P.A נוסד בשנת 1999 והוא מאגד בתוכו את כל מי שעוסק בבדיקות פוליגרף ממוחשבות וקונבנציונליות. באיגוד חברים רק בודקי פוליגרף המוסמכים לעסוק גם בבדיקות פוליגרף ממוחשבות, עברו תהליך קבלה קפדני על ידי האיגוד ואינם בעלי עבר פלילי.
האיגוד הישראלי לבודקי פוליגרף ממוחשב ICPA פועל בשיתוף פעולה עם איגוד הפוליגרף האירופאי Europolygraph ומוכר כ DIVISION (חטיבה) של איגוד בודקי הפוליגרף האירופאי .
תהליך הקבלה לאיגוד מתבצע על ידי ועדה מיוחדת אשר ממיינת ומסננת את המועמדים לחברות באיגוד על פי דרישות התקנון ואמות המידה שלו. חברי האיגוד משתתפים בכנסים ובהשתלמויות בארץ ובחו”ל, וכן משתתפים בהרצאות ומקבלים מידע שוטף ועדכני על מחקרים, חידושים ועוד בתחום הפוליגרף.
כל חברי האיגוד הישראלי לבודקי פוליגרף ממוחשב הנם בעלי הכשרה המוכרת ע”י איגוד ישראלי לבודקי פוליגרף ממוחשב , איגוד הפוליגרף האירופאי או איגוד הפוליגרף האמריקאי .

סוגי בדיקות 

 • בדיקת פוליגרף- קדם העסקה.
 • בדיקת פוליגרף- תעסוקתית תקופתית.
 • בדיקת פוליגרף- בעקבות חשד מכל סוג.
 • בדיקת פוליגרף- הפרת הוראות ונהלים, הדלפת מידע חסוי.
 • בדיקת פוליגרף- חבלה בציוד – רכוש – תכניות עבודה זיוף מסמכים.
 • בדיקת פוליגרף- גניבה- רכוש מהחברה- ספקים- לקוחות.
 • בדיקת פוליגרף- גניבת ידע- מידע עסקי, גניבת זמן, הפרת חוקים.
 • בדיקת פוליגרף- ניגוד אינטרסים, קשרים עם מתחרים, גורמים עבריניים,
 • בדיקות פוליגרף- לחברות ביטוח.
 • בדיקות פוליגרף- תביעות ביטוח, אימות גרסאות, חשד לזיוף והונאה.
 • בדיקת פוליגרף- בעקבות זיופים.
 • בדיקת פוליגרף- בדיקת אישות. הטרדה/תוקפנות/ בגידות. אימות והזנת גרסאות שבינו לבינה.
 • בדיקת פוליגרף- בתי דין רבניים.
 • בדיקת פוליגרף- בית משפט שלום, ומחוזי.
 • בדיקת פוליגרף- רשויות מקומיות ואזרחים.
 • בדיקת פוליגרף- אלימות במשפחה ועבריינות מיין.
 • בדיקת פוליגרף- בעקבות סכסוכים עסקיים וסכסוכים אישיים.
 • בדיקת פוליגרף- ביצוע עבודה או שימוש תחת השפעת סמים /או אלכוהול.
 • בדיקת פוליגרף- התמכרות להימורים חוקיים או בלתי חוקים.
 • בדיקת פוליגרף- ביצוע עבירות פליליות, חקירות פליליות.
 • בדיקת פוליגרף- הרשעות בדין, קבלת/נתינת טובות הונאה אסורות.
 • הטרדה מכל סוג /תוקפנות פיזית ומילולית ועוד.
 • בדיקת פוליגרף- חוות דעת לבתי משפט.

חברי האיגוד מתחלקים לארבע רמות:

תומך
תומך – מי שאינו בודק פוליגרף ואינו עוסק בבדיקות פוליגרף כמקצוע, אולם עוסק בנושא באופן מדעי או משפטי.
מועמד
מועמד – מי שלומד בבית ספר או מכללה לפוליגרף במתכונת הלימודים המקובלת, ועבר וועדת קבלה אשר אישרה את כישוריו המקצועיים והמוסריים.
שוחר
שוחר – מי שהוא בוגר בית ספר או מכללה לפוליגרף במתכונת הלימודים המקובלת ובתנאי שקיבל תעודת סיום ושילם את דמי החבר השנתיים לאיגוד.
חבר מלא
חבר מלא – (מייסדי העמותה הם חברים מלאים) בודק פוליגרף פעיל אשר עונה על ארבעת התנאים הבאים:
א. בוגר בית ספר או מכללה לפוליגרף במתכונת הלימודים המקובלת ובתנאי שקיבל תעודת סיום.
ב. ביצע לפחות 200 בדיקות פוליגרף בפועל ועסק במקצוע שנה ברציפות.
ג. עבר וועדת קבלה אשר אישרה את כישוריו המקצועיים והמוסריים.
ד. שילם את דמי החבר לאיגוד.